Menu
Giỏ hàng

Giảm ngay 100k cho đơn hàng từ 2 triệu

a. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.xweb.com.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà www.xweb.com.vn cần khách hàng  cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để www.xweb.com.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website www.xweb.com.vnchúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng  , các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng  sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng  sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng  có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.xweb.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


b. Phạm vi sử dụng thông tin:

Công ty sử dụng thông tin khách hàng  cung cấp để:

-          Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

-          Giao hàng cho khách hàng theo yêu cầu;

-          Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng  và website www.xweb.com.vn;

-          Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng  hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng  ;

-          Liên lạc và giải quyết với khách hàng  trong những trường hợp đặc biệt.

-          Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng  ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.xweb.com.vn;

-          Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng  khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.


c. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng  sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng  đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng  sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.xweb.com.vn.


d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

·         Công Ty TNHH Công Nghệ X-WEB

·         Địa chỉ: Địa chỉ: 87B, QL80, Phú Long, Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp

·         Điện thoại: 0769.322.345


e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

khách hàng  có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.xweb.com.vn thực hiện việc này. Khách hàng  có quyền gửi khiếu nại về việc bị tiết lộ thông tin cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website www.xweb.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.xweb.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng  tùy theo mức độ, www.xweb.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.


f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của khách hàng  trên www.xweb.com.vn được www.xweb.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân củwww.xweb.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng  chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.


Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng  khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàngwww.xweb.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.


Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng  bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trêwww.xweb.com.vnBan quản lý www.xweb.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.


Ban quản lý www.xweb.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng  đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

 • Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp tái bảo hiểm, các đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của X-Web ở các khu vực pháp lý khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài nhóm các công ty của chúng tôi với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
 • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ nhóm các công ty của X-Web nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
 • Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.
 • Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
 • Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin Khách hàng
 • X-WEB  và các bộ phận liên quan đến việc tư vấn và hỗ trợ thực hiện mua hàng của khách hàng.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: X-WEB  có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

 • Giải quyết khiếu nại, tranh chấp

  • Tranh chấp giữa website với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website vào thời điểm giao kết hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 
  • Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp.
  • Giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên website: Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên web để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

  Trong quá trình giao dịch, nếu có bất kì sự cố nào trong quá trình đặt hàng, xác nhận thông tin vé hoặc thanh toán. Khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ khách hàng để được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.

  Khi có bất kì tranh chấp nào khác phát sinh trong quá trình giao dịch trên website và các bên có liên quan như thương nhân cung cấp dịch vụ, ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán và khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ cử đại diện tham gia vào quá trình giải quyết.

  Khi có bất kỳ khiếu nại nào của khách hàng, vui lòng thông báo cho website. Website sẽ tiến hành xác minh và giải quyết các khiếu nại trong thời gian 07 ngày.

  Các bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các bên sẽ thỏa thuận cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  Xin chân thành cảm ơn!

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ X-WEB

 • NẾU CÒN THẮC MẮC, QUAN NGẠI KHÁC? XIN LIÊN HỆ THÊM VỚI CHÚNG TÔI
  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi tại ĐÂY. Hoặc liên hệ qua email: admin@xweb.com.vn. Hotline 0769.322.345